Програма за развитие на селските райони

СРЕЩА НА БИЗНЕС ЛЕЙДИ КЛУБ

20 НОЕМВРИ 2018, СОФИЯ

За първи път ще бъдат отворени през 2019 г. мерки 1.1., 4.3, 16.4 по Програмата за развитие на селските райони
По Лозаро-винарската програма също предстои прием през 2019 г.
Модата на Совиньон блан вече отминава в Европа, Шардонето заема мястото си на лидер
21.11.2018 г., Вероника Илиева
Специалният гост  на срещата на Business Lady Club, състояла се на 20.11.2018 г., заместник – министъра на земеделието г-жа Лозана Василева представи подходящи мерки и критерии за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за 2019 г. пред бизнес дамите и гостите на Бизнес Лейди Клуб.  Заедно с нея беше и Директор на Дирекция Развитие на селските райони Цветомира Стайкова, която съобщи, че все още има време за кандидастване до 7.12.2018 г. по подмярка 6.4.1. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, по която този път критериите са затегнати и направени така, че финансирането да отиде при реални работещи компании.
Г-жа Лозана Василева представи планираните за отваряне подмерки на „Програма за развитие на селските райони” за 2019 г.:
 • Подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“, прием V-VI.2019 г., бюджет 8 млн. Евро,
 • Подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура за напояване, прием V.2019 г., бюджет 50 465 860 евро
 • Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП) – с фиксирано подпомагане от 15 хил. Евро, прием V-VI 2019 г., бюджет от 22 000 000 евро
 • Подмярка – 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“ – т.нар църковна мярка, прием VI.2019 г., бюджет 12 112 401 евро
 • Подмярка 16.4. Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки – прием IX-X.2019 г., бюджет 8 млн. евро
 • Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“
 • Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“
 • мерки 10 „Агроекология и климат“,
 • 11 „Биологично земеделие“,
 • 12 „Плащания по „Натура 2000” и
 • Рамковата директива за водите“,
 • 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“ и
 • 14 „Хуманно отношение към животните
 
За последно през 2018 г. са били отворени мерките 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“,6.1. Млад фермер и Общински проекти.
Г-жа Василева подчерта, че кандидастването по програмите става изцяло електронно в ИСУН, а в Национална служба съвети в земеделието изготвят безплатно бизнес план за кандидастване по мярка 6.3. За повече информация може да се следи и на www.eufunds.bg
 
В ресора на за зам.-министър Василева попада и Лозаро-винарската програма, по която също предстои прием през 2019 г.:
 • мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“
 • мярка „Популяризиране в трети държави”
 • мярка „Инвестиции в предприятия”
 • мярка „Застраховане на реколтата”
 
След представянето присъстващите дами зададоха въпроси и разбраха за нови възможности за бизнеса и за европейското му финансиране, както и за възможности за обсъждане и информиране по програмите.
В разтоварващата част от вечерта организаторите от Бизнес Лейди Клуб бяха приготвили и приятна изненада - дегустация на вина от малката бутикова изба Betterhalf Garage Wines. Представянето направи лично г-жа Яна Югова – собственик на семейната изба, която беше подбрала за дегустация 2 реколти Шардоне. С елегантността, подхождаща на висок клас вино, г-жа Югова показа стъпките при дегустация на вино. Според нея „Аристократичното Шардоне бе загубило  блясъка си в последните години в България сред широката публика, бидейки заместено със Совиньон Блан. Разбира се, това се дължи на модата във виното във световен мащаб. Относно белите вина, нова тенденция,  видима и в България, е за отминаване на еуфорията около Совиньон Блан, търсейки се бели вина, носещи много по-ароматни цветисти нотки, свежест, плътна структура, комплексно изтънчен ненатрапчив характер - в това число се смята и висококачественото Шардоне.”
 
Избата се намира в с. Змеево на около 7 км от Стара Загора. Разполага със собствени лозя, намиращи се в подножието на изгасниалия вулкан Бетера. Садят се нови, правят се проекти с интересни сортове.
Избата „Бетър Халф“ е много малка. Няма вино, от което да се произвежда повече от 2500 -3000 бутилки от серия. Гамата се състои от 3 червени, 4 бели вина и 2 розета през тази година, а всяка година е различно. Обемите наистина са много малки, което е в концепцията на гаражното вино. Съдовете са максимално 1000 л. Има съдове и по 300-500 л, може да се каже, че това са бутикови вина.
Гаражните вина отдавна са познати по света, но в България все още не.
Работи се по стара технология, както преди 2500-3000 г. в глинени съдове – амфори. Разполагат с 300-600 л от Флоренция, Италия и от Грузия и една част от тях са заровени вече, а други са на открито. Резултатите са много обнадеждаващи – едно и също вино, направено в модерен съд неръждавейка и в глинен дава две абсолютно различни вина.
Работи се с френски дъб и постоянно се търси иновацията, поглеждайки назад в миналото, както и напред в бъдещето . Повече за избата може да видите тук: https://www.facebook.com/betterhalfgaragewines/
А в началото на срещата се състоя традиционното за Бизнес Лейди Клуб кратко представяне на всички присъстващи в рамките на 30 сек., за да знае всеки с кого седи на масата, какъв бизнес представлява и накрая във времето за свободни разговори да може да създаде контакти.

 

За повече информация за Business Lady Club се свържете с Вероника Илиева на veronika.ilieva@businesslady.eu и 0898 26 06 53.

ГАЛЕРИЯ

СНИМКИ ОТ СРЕЩАТА НА КЛУБА

Имате интерес - пишете ни!

©2022 Business Lady Club. All Rights Reserved. Design By MarioDì

Search