ОТ БИЗНЕС ДАМИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Менторска програма на Business Lady

Бизнес Лейди Клуб е организация на работещи жени, които успешно развиват свой бизнес или заемат ръководни позиции в компании и са се доказали не само като успешни предприемачи и работодатели, но и като личности които желаят да надграждат своите умения, знания и експертиза и да ги споделят. Умението да споделяш знание, умението да споделяш успех е също толкова важно личностно и мениджърско качество, както и умението да създадеш, развиваш и ръководиш бизнес. Нашите членове, дамите от Бизнес лейди Клуб могат точно това, да споделят, да създават, да развиват и да се развиват и обогатяват.

Image
Image
Image
Image
0
Години опит
0
Потребители

С Менторската Програма Растем Заедно!

Целта на обновената менторска програма на Бизнес Лейди Клуб е да подпомогне развитието на членовете на клуба в личностен и бизнес план, да надгради мрежата на нетуъркинг и споделени ценности и експертиза. В дългосрочен план менторската програма на организацията ще я позиционира още по-добре като център на женското предприемачество, експертиза и социална ангажираност и присъствие. Това ще ни даде възможност да се превърнем постепенно в незаобиколим фактор в сферата на предприемачеството и да участваме пълноценно в процеси, които ще подпомагат ролята на жената предприемач в нашето общество.

Анализът на досегашните менторски практики на клуба ни даде увереност, че нашите членове са тези, които най-добре познават своите нужди в областта на личностното, мениджърското, бизнес и експертно развитие и най-добре могат да определят, в кой момент, какво би било най-полезно за тях.

В същото време жените, членове на клуба, са доказали се професионалисти и личности, чиито споделен опит и знания биха надградили знанията и уменията на други наши членове. Поради това всеки член, който прецени, че има нужда от развитие в дадена област ще може да избере своите ментори и да ги ползва за срок от шест месеца. Програмата и етапите ще бъдат идентифицирани от съответния ментор и неговият „ученик“, ще бъдат поставени цели и индикатори за отчитане на напредъка. За провеждането на менторските дейности ще бъде създаден специален протокол, който ще определя начините на заявяване за необходимост от менторски занимания, както и заявяване на желание за поемане на ментроски ангажименти.

Протоколът ще определя основните теми, индикаторите за успех и ще отчита ефективността на менторите и „учениците“. В края на всяка календарна година ще изготвяме доклад за дейността и на база на докладваните успехи, ще отчетем и почетем най-успешните ментори и „ученици“.Описание на протокола на менторската програма

За основа на нашата менторска програма взаимствахме метода от исторически доказани постижения в образованието и развитието на хората. Всеки член ще може да избере за срок на 6 месеца до 2 ментора, с които да работи по избрани от него цели. Ментори ще бъдат дамите от клуба, които имат доказани резултати и могат да съдействат в отделни области. Например, ако целите Ви са да изградите по-здравословни навици, Ваш ментор може да е член, който вече има такива навици, има резултати и може да Ви помогне да постигнете същото. Ако имате нужда от маркетинг напътсвия съответно избирате ментора, който би могъл да Ви обучи и помогне за развитието на маркетинг стратегията на вашия бизнес.

Самата Вие може да сте ментор, ако сте специалист в дадена област, като удостоверите това, чрез постигнатите личностни и бизнес резултати и преценявате, че бихте могла да помогнете на останалите членове, като споделите опита си.

Сесиите с менторите ще са веднъж седмично за най-малко 1 и най-много 2 часа. Те могат да бъдат групови или индивидуални, на живо или онлайн в съответствие с предпочитанията и възможностите на самия ментор. Ако груповите сесии биха били по-продуктивни, то в тези случаи препоръчваме да се провеждат по този начин.

При провеждане на индивидуални  срещи препоръчваме менторът да не взима повече от до 5 човека, за да може да им обърне достатъчно качествено внимание. При груповите сесии ще оставим преценката на всеки ментор според сферата му на експертиза.

Този метод работи!

В исторически план този вид система на приемственост и образование е използвана дълги години в миналото като по-големите ученици и тези, които били по-напред, помагали на по-малките и на тези, които имали затруднения в дадените области.  Разбира се ние не сме деца, а нашите членове са доказали се личности и бизнес дами.

В Бизнес лейди клуб членуват изключителни дами с богат бизнес и житейски опит и натрупана експертиза в сферите им на дейност, в които са се развивали и постигали успехи.

Ние вярваме, че избирайки сам ментора си, „ученикът“ не само му се доверява, а и очевидно този човек е авторитет за него и така ще има необходимото влияние върху него като личност, чрез което ще може да му помогне да върви напред, да се развива и постига успехи. Изключително важно е доверието и диалогът между ментора и „ученика“, за да се постигнат търсените резултати и поставените цели с лекота.

Image
Image

Менторската програма ще донесе още:

Освен регулярните срещи на клуба и отделните менторски срещи добавяме и веднъж месечно срещи с различни външни гост – ментори, на които дамите ще може да почерпят в диалог от опита на подбраните гости. Ще избираме различни доказани във времето, успешни дами ли господа, в отделни сфери, които да споделят своя опит, а членовете на „Бизнес лейди клуб“ да могат да задават въпроси и да разискват различни казуси с гостите. На срещите ще бъдат канени и инвеститори, които да насочат, търсещите инвестиции бизнеси, какво се очаква от тях, какво да предоставят като информация, какви цели да поставят пред бизнеса си и как да го подготвят, за да могат да привлекат инвеститорите.

В резултат от нашата менторска програма очакваме като средносрочен и дългосрочен ефект да допринесем за създаването на едно по-силно и стабилно общество от ангажирани в бизнеса дами, които да се развиват заедно и да допринасят за създаването на по-добра бизнес среда в България.

Дамите, които са постигнали най-добри резултати през годината, менторите и техните „ученици“ с най-добри резултати, ще получат признание по време на международната конференция на Б.Л.

 

Да растем заедно!

Стани Ментор в BLC

Моля, попълнете всички полета!
Моля, попълнете всички полета!
Моля, попълнете всички полета!
Моля, попълнете всички полета!
Моля, попълнете всички полета!
Image

Бюлетин

Получавайте винаги интересна и актуална информация за предстоящи събития,
новини и активности, организирани от Business Lady Club.

© 2010 - 2024 Business Lady Club. All Rights Reserved. Web design By MarioDì