Станете член на Business Lady Club

Image

БРОНЗОВО ЧЛЕНСТВО

 • Достъп до Бизнес вечерите на избрания клуб към Business Lady
 • Представяне в сайта на клуба и в сайта на сп. Business Lady
 • Специални отстъпки за продуктова реклама в сп. Business Lady - 20%
 • Преставяне и популяризиране в социалните канали на клуба /1 пост на стойност 150 лв./ - до 4 поста годишно
 • Отстъпка за реклама в сайта на сп. Business Lady - 20%
 • Клубен Бизнес нетуъркинг
 • Достъп до специализирани събития на клуба- конференции, срещи, обучения, пътувания, коктейли, награди и др. - 5% отстъпка

Цена: 690,00 лева без ДДС на година

Image

СРЕБЪРНО ЧЛЕНСТВО

 • Достъп до Бизнес вечерите на избрания клуб към Business Lady
 • Представяне в сайта на клуба и в сайта на сп. Business Lady
 • Представяне в годишно списание Business Lady - 1 страница на стойност 2400 лв.
 • Специални отстъпки за продуктова реклама в сп. Business Lady - 30%
 • Авторска рубрика в сайта на сп.Business Lady на подходяща тематика, която ще се споделя в соц. каналите на Бизнес Лейди - 1 месечно на стойност 2400 лв
 • Преставяне и популяризиране в социалните канали на клуба - до 8 поста годишно /1 пост на стойност 150 лв./
 • Публикуване на Ваши видео визитки и интервюта за социалните медии: - 1 видео визитка/ интервю на стойност 1000 лв.
 • Публикуване на ваши видео визитки и участия в събития на Business Lady в youtube рубрика на Business Lady
 • Отстъпка за реклама в сайта на сп. Business Lady - 30%
 • Клубен Бизнес нетуъркинг
 • Достъп до специализирани събития на клуба- конференции, срещи, обучения, пътувания, коктейли, награди и др. - 10% отстъпка

Цена: 910,00 лева без ДДС на година

Image

ЗЛАТНО ЧЛЕНСТВО

 • Достъп до Бизнес вечерите на избрания клуб към Business Lady
 • Лице на Business Lady - Exclusive Digital Cover: Водещо и координирано позициониране във всички канали на Business Lady International
 • Достъп до клубните срещи на всички клубове Business Lady
 • Представяне в сайта на клуба и в сайта на сп. Business Lady
 • Представяне в годишно списание Business Lady - 2 страници на стойност 4200 лв.
 • Специални отстъпки за продуктова реклама в сп. Business Lady - 40%
 • Авторска рубрика в сайта на сп.Business Lady на подходяща тематика, която ще се споделя в соц. каналите на Бизнес Лейди - 1 седмично на стойност 4200 лв
 • Преставяне и популяризиране в социалните канали на клуба - до 12 поста годишно /1 пост на стойност 150 лв./
 • Публикуване на Ваши видео визитки и интервюта за социалните медии: - 2 видео визитка/ интервю на стойност 1000 лв.
 • Публикуване на ваши видео визитки и участия в събития на Business Lady в youtube рубрика на Business Lady
 • Отстъпка за реклама в сайта на сп. Business Lady - 40%
 • Клубен Бизнес нетуъркинг
 • Домакинство на месечна среща и представяне на дейността пред членове, потенциални клиенти и партньори
 • Достъп до специализирани събития на клуба- конференции, срещи, обучения, пътувания, коктейли, награди и др. - 15% отстъпка

Цена: 1290,00 лева без ДДС на година

Какви възможности дава Business Lady Club

This image for Image Layouts addon

Ако Вие сте

 

 • Собственици на бизнес,
 • Бизнес предприемачи,
 • Управленски кадри - висш и среден мениджмънт

То със сигурност вече знаете, че всъщност представлявате сбор от онези хора, с които най-много общувате.

И олицетворявате средата, към която принадлежите.

Тогава естествено се стремите да:

 • Принадлежите към просперираща, но и подкрепяща общност на успешни бизнес дами, които си помагат и съдействат една на друга.
 • Създавате нови, работещи контакти и партньорства.
 • Покажете какво можете на заинтересован кръг и да разширите мрежата си от потенциални клиенти.
 • Повишавате постоянно личните си и професионални компетенции като се учите от най-добрите.
 • Участвате в бизнес събития, които ви дават ексклузивен достъп до специални програми и специалисти.
 • Да се качвате и да се изявявате на големите сцени на събитията на Business Lady.
 • Намерите съмишленици за добри дела, социална отговорност и благотворителност.
 • Създавате дълготрайни приятелства.
 • Се позиционирате като лидер на мнение във своята област, чрез интервюта или статии в списание Бизнес Лейди.
 • Получите достъп до специални възможности и отстъпки в постоянно развиваща се партньорска мрежа.
 • Създадете за себе си добро позициониране и многобройни възможности за публични изяви.
 • Проучвате възможности, които ви предоставят всичко това на едно място – като Business Lady Club.

Тогава имате нужда от:

 • Препоръка/покана от член на клуба,
 • Одобрение от Управителния съвет на Business Lady Club,
 • Платен годишен членски внос,
 • Попълнен формуляр за кандидатстване.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

This image for Image Layouts addon

 


С подаването на молба за членство всеки член се съгласява и приема като задължителни следващите разпоредби.

 1. Членство. Физическите лица могат да членуват само в един бизнес клуб. Юридическите лица и НПО организации могат да членуват в повече от един бизнес клуб, но с различни титуляри.
 2. Подаване на молба за членство. Подаването на молба за членство не гарантира приемането в съответния бизнес клуб. Всяка една от молбите се разглежда от екипа на съответния бизнес клуб и след съгласуване и проверка на кандидатите се взима решение за последващи действия. Всеки един от бизнес клубовете определя какъв тип кандидати да допуска като членове на своя клуб.
 3. Забранени бизнес области. Забранените бизнес области във всички клубове, за които не се допуска правото да бъдат членове са: мулти-левъл маркетинг и всякакъв тип пирамидални структури и модели, независимо от сферата на дейност.
 4. Плащане на членски внос. Членски внос се заплаща само в случай на одобрение от страна на съответния собственик на франчайз за дадения бизнес клуб. Ангажимент на собственика на франчайза и съответния член е да бъдат изискани официални документи за плащането. Членският внос не включва покриването на разходи по регулярни срещи и допълнителни дейности на клуба.
 5. Допълнителни такси. Допустимо е заплащането на допълнителни такси във връзка с провеждане на регулярните срещи и допълнителни активности. Таксите се определят от Франчайзополучателя.
 6. Валидност на членство. Членството е активно от момента на получено плащане на членски внос. То е с продължителност от една година.
 7. Прекратяване на членство. Прекратяването на членство може да бъде, както следва:

7.1. Едностранно от страна на собственика на франчайза, в случай на установяване на нарушения и неизпълнения на задължения. В този случай заплатения членски внос не се възстановява.

7.2. Едностранно от страна на съответния член, поради субективни лични и професионални причини. В този случай заплатения членски внос не се възстановява.

 1. Връщане на членски внос. Бизнес лейди и собствениците на съответния франчайз не възстановяват платени такси, включително и в случаите, когато очакванията към членството не са се изпълнили, или срещите не се провеждат с предвидената честотата и/или брой участниците в тях,  или членът не е могъл да участва в срещите.
 2. Задължение за присъствие. Всеки един от членовете има задължението да присъства на срещите, организирани от клуба. Не се допускат повече от 2 поредния отсъствия. Когато съответния член няма възможност да присъства продължителен период от време, има възможност да оторизира свой заместник, който да го представя по време на срещата. В случай на установени 2 поредни отсъствия, членството се прекратява едностранно.
 3. Използване на данни. Данните, които членовете предоставят за използване на бизнес клуба се използват само за постигането на целите на съответния клуб. Бизнес Лейди Клуб и собствениците на франчайз не използват предоставената информация за други цели и не ги предоставят на трети лица без разрешение. Всички данни са защитени съгласно ЗЗЛД и GDPR директивата на ЕС.
 4. Професионална отговорност. Бизнес Лейди Клуб и собствениците на франчайз не носят отговорност за качеството на услугите на своите членове.
 5. Изменение на Общи условия. Бизнес Лейди Клуб си запазва правото да променя и допълва Общите условия и правила. Измененията имат задължителен характер и влизат в сила от деня на тяхното обявяване. Актуалните Общи условия могат винаги да бъдат намерени на сайта www.businesslady.club.
 6. Услуги на Бизнес Лейди Клуб. Услугите, от които има право да се възползва всеки активен член са според размера на заплатения членски внос и са изчерпателно описани във формуляра за членство. Всеки член има задължението да се информира за тях подробно и своевременно.

 

13.1. Правото на използване на услуги е валидно само в активния период на членство.

13.2. Неизползваните услуги не се прехвърлят за следващ период от членство и не могат да бъдат използвани след прекратяване на членството.

13.3. Всеки един от членовете има задължението да заяви желанието си да ползва дадена услуга и да предостави пълна и коректна информация.

13.4. Бизнес Лейди Клуб няма задължението да изготвя представяния, снимков материал, маркетингови материали и всякакъв друг тип материали. Всеки един от членовете има ангажимента да предостави съответната информация за съответната услуга в професионален вид.

13.4. Бизнес Лейди Клуб има правото да не публикува материали, в случай на установени неетични практики и в случай на недостатъчно качество на материалите и предоставената информация.

Image

Бюлетин

Получавайте винаги интересна и актуална информация за предстоящи събития,
новини и активности, организирани от Business Lady Club.

© 2010 - 2024 Business Lady Club. All Rights Reserved. Web design By MarioDì