Дария Топалова

Image
Дария Топалова e Бакалавър по „Финанси“ и Магистър по „Бизнес администрация“.

Настоящата й позиция е Мениджър човешки ресурси в „Плейтех България“ ЕООД.

Занимава се с човешки ресурси от 20 години, от тях 11 в междуранодни компании в high-tech индустриятя и 7 като Мениджър човешки ресурси.

Притежава богат опит в областта на планирането, наемането, управлението и развитие на хора.

Участва в разработването и имплементирането на множество корпоративни процеси и процедури – оценка на представянето, програма за развитие на лидери и мениджъри, академия за развитие на оперативни специалисти, системи за социални придобивки и много други.

Вярва, че хората са най-големия капитал на всяка компания и най-голямата ценност за своя мениджър.
©2018 Business Lady Club. All Rights Reserved. Design By MarioDì

Search