Камелия Панайотова

Image
Камелия Панайотова е Директор Фасилити и Глобално Развитие за Европа в Съдърланд.
Камелия е дипломиран магистър от Великотърновски университет и притежава повече от 15
години опит на ключови позиции в големи международни компании. Тя е успешен лидер със
стратегическо мислене и отлични умения за водене на търговски преговори. През последните
10 години се специализира в управлението на глобални фасилити мениджмънт проекти.
Сертифицирана е по отношение на Европейски стандарти във фасилити мениджмънта,
международни стандарти за безопасни условия на труд и др. Участва в създаването на
фасилити стандарти, които се прилагат на глобално ниво, във всички офиси на Съдърланд.
Член е на Българската Фасилити Мениджмънт Асоциация.
Камелия Панайотова се присъединява към екипа на Съдърланд като Фасилити мениджър за
България през 2010 г. - две години, след като компанията открива първия си офис в София.
През 2014 г., благодарение на успешно ръководените проекти в България и Карибския регион,
Камелия е назначена за Директор Фасилити и Глобално Развитие за Европа. Активно работи за
разрастването на компанията и за откриването на нови офиси в региона. Ръководи
международен екип. Камелия е професионалист, ориентиран към постигане на реални
резултати. Притежава ценен опит, почтеност, постоянство и ангажираност, които, комбинирани
с нейната компетентност и експертиза, допринасят за разширяването на дейността и
репутацията на компанията.
©2018 Business Lady Club. All Rights Reserved. Design By MarioDì

Search