Биляна Христова

Image
Биляна Христова има над 13 години опит в сферата на маркетинга, рекламата и връзките с обществеността. От 2015 г. ръководи маркетинг отдела на Credissimo – водеща европейска ФинТек компания. Работата за нея е мотивация за професионално и личностно развитие и всекидневно надграждане на знания. Биляна вярва, че именно с такова отношение се постига лидерска позиция в динамичната среда, в която работи и живее всеки от нас.
©2018 Business Lady Club. All Rights Reserved. Design By MarioDì

Search